Creditreform s.r.o.


Záhradnícka 75
SK-821 08 Bratislava
IČO: 51945860
IČ pre DPH: SK2120861996
Tel.: +421 2 330 563 72
E-mail: info@creditreform.sk

 

Právne upozornenie

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na webových stránkach sú pravdivé a podľa skutočnosti. Creditreform nemá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené využitím týchto informácií.

Odkazy

Pri odkazových externých stránkach sa jedná o čistotu o cudzí obsah. Credistrom s..ro. nepreberá žiadnu zodopovednosť za ovsahy odkazovaných stránok.

Copyright

Copyrirht Verband der Vereine Creditreform e.V. a Creditreform s.r.o., Slovensko. Všetky práva vyhradené. Texty, obrázky a grafiky ako aj stvárnenie a struktura webových stránok Creditreform s.r.o. podliehajú ochrane autorských práv a ďalších platných zákonov. Reprodukcia je možná iba s výslovným súhlasom Creditreform s.r.o, Slovensko.

Používanie Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkach používame "Google reCAPTCHA" (ďalej len: reCAPTCHA). Poskytovateľom je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Použitím reCAPTCHA chceme skontolovať, či zadávať údaje na našich webových stránkach (napríklad v kontaktnom formulári) vykonáva človek alebo automatizovaný program. Za týmto účelom CAPTCHA analyzuje chovanie návštevníka webu na základe rôznych charakteristik. Táto analýza sa začína automaticky, hneď ako návštevný web vstúpi na web. Pre analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje rôzne informácie (napr. IP adresu, čas strávený návštevníkom webu alebo myši vykonané užívateľom). Údaje zhromaždené počas analýzy budú predané spoločnosti Google. Analýzy reCAPTCHA prebiehajú úplne na pozadí. Návštevníci webových stránok nie sú informovaní o súčasných analýzach.

Spracovanie údajov je založené na paragrafe 6. ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webu má legitímny záujem o ochranu svojich webových stránok pred zneužitím automatizovanej špionáže a spamu.

Ďalšie informácie o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobných údajov Google nájdete na: www.google.com/intl/enreCAPTCHA (google.com)