Hospodárske informácie

S našimi produktmi si urobíte predstavu o ekonomickej situácii svojich obchodných parnterov. Hospodárske informácie ponúkame v rozsahu a jazyku, ktorý si vyberiete.

Preverenie firiem zo Slovenska aj z celého sveta

Prinášame Vám presné a aktuálne dáta o tuzemských aj zahraničných obdhodných partneroch v jednej databáze dostupné na e-creditreform.cz

Záleží iba na Vašom výbere, v akom rozsahu a v akom jazyku hospodársku informáciu stiahnete. Ponúkame krátke tzv. short reporty, skrátené kompaktné informácie aj úplné hospodárske informácie so skóringovým hodnotením index bonity.

Creditreform-Bonitaet-Unternehmen-950x503.jpg

Index bonity Creditreform umožňuje rýchle a prehĺadné posúdenie bonity - teda aj bonity vašich zákazníkov a obchodných partnerov. Okrem verejných dát je pre výpočet vyhodnocovaná široká škála informácií ako napr. finančná analýza súvah a výkazov, odborové riziká, vek podniku, trhová pozícia firmy, obraty a počty zamestanncov, zákazková situácia a mnoho ďalších. Na tomto základe odhadujeme pravdepodobnosť platobnej neschopnosti v horizonte 12 mesiacov. Čím nižší je index bonitz, tým lepší je skóring spoločnosti. Získate tak fundované posúdenie dopytovanej spoločnosti a môžete sa sebavedome rozhodnuť o poskytnutí úverového rámca či dodávke na faktúru.

Creditreform-Unternehmensinformationen-950x503.jpg

Prinášame Vám službu aktívneho monitoringu dôležitých zmien. Strážime Vám podstatné a zásadné zmeny o ktorých Vás obratom informujeme.

creditreform-finanzkommunikation-950x503.png

Bonitný certifikát dodávame ako v listinnej verzii, tak v elektronickej podobe a formou banera. Samozrejmosťou je sloveske, anlické a nemecké spracovanie.

Kontaktný formulár