Monitoring

Sledujte portfólia svojich zákazníkov a obchodných parnerov na dennej báze.

Je dôležité vedieť včas

Zaistíme monitoring nielen dôležitých a podstatných zmien z Obchodného registra a verejných registrov.

Poskytneme tiež informácie o zmenách: sídla, obchodného vedenia, novo zverejnených či získaných účtovných výkazoch, zmeny týkajúce sa platobnej morálky i zmeny indexu bonity.

Službu Monitoring, Vám radi predstavíme pro osobnom stretnutí, alebo pomocou online prezentácie.

Kontaktný formulár