Transferové oceňovanie

Stále častejšie dochádza zo strany finančnej správy ku kontrolám transakcií medzi prepojenými osobami v rámci skupiny. Dôkazné bremeno je primárne na strane poplatníka, ktorý je povinný predložiť potrebné podklady na základe výzvy úradu.

Nová služba Creditreform Vám umožní získať potrebné údaje a výstupy pre porovnanie  ekonomických údajov subjektov z celej SR online, priamo v portáli CrefoPort, v module Transferové ceny.

Alebo Vám v spolupráci s audítorskou firmou  BDR (MOORE STEPHENS) zabezpečíme vypracovanie kompletnej dokumentácie k transferovému oceňovaniu podľa  Vašich potrieb: 

  • posúdenie transakcií medzi prepojenými osobami – správnosť cenovej politiky v rámci skupiny z daňového pohľadu
  • tvorbu, revíziu a implementáciu predpisov k transferovým cenám
  • analýzy rizík týkajúcich sa prevodných cien, odporučenie optimálnych nastavení príslušných transakcií a spôsob kalkulácie cien
  • zabezpečenie záväzných posúdení spôsobu stanovenia prevodných cien zo strany finančnej správy

Prínosy pre Vás:

  • Skoré riešenie problematiky transferových cien minimalizuje budúce riziká v tejto oblasti
  • Optimálne nastavenie transferových cien vrátane komplexnej dokumentácie k tejto problematike je vhodným nástrojom celkového riešenia finančnej, daňovej a právnej pozície celej skupiny a vzájomných vzťahov zúčastnených subjektov
  • Prevencia zodpovednosti štatutárnych orgánov
  • Náklady na skoré riešenie sú obvykle zanedbateľné v porovnaní s nákladmi „ex-post“ 
© 2017 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktcenter

Contactcenter
Kontakt