Prevencia pred problematickými firmami

Chcete mať pod kontrolou negatívne a pozitívne zmeny u Vašich obchodných partnerov? Denne pre Vás sledujeme jednotlivé portfóliá alebo Vám každý týždeň v rámci služby Monitoring dodáme všetky aktuálne negatívne udalosti.

Denný monitoring portfólií

Spoľahlivý systém spoločnosti Creditreform Vám uľahčí sledovanie rizík portfólia Vašich obchodných partnerov. Zabezpečíme Vám denný prehľad o negatívnych a pozitívnych udalostiach sledovaných firiem priamo do Vášho e-mailu. Monitoring sa týka slovenských ekonomických subjektov a podnikateľských subjektov z vybraných európskych krajín.

 Sledované udalosti:

  • záznamy v Obchodnom vestníku o právnických osobách ako aj živnostníkoch (začiatok a otvorenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, začiatok likvidácie, oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie)
  • zmeny indexu bonity Creditreform (t.j. zlepšenie alebo zhoršenie skóringového hodnotenia firiem)
  • zhoršenie platobnej morálky (skúsenosti z inkasa pohľadávok, ďalšie databázy)
  • zverejnenie nových účtovných závierok

Týždenné hlásenia negatívnych udalostí

V rámci tejto služby Vám každý týždeň posielame negatívne údaje za uplynulé obdobie, najmä informácie o začatých a otvorených konkurzoch a reštrukturalizáciách, informácie o likvidáciách a ďalšie vybrané udalosti z Obchodného vestníka.

Creditreform, s.r.o.

Kladnianska 34
SK-821 05 Bratislava
Tel.:    +421 2 4363 6841
Fax:    +421 2 4363 6984

info@creditreform.sk

http://www.creditreform.sk

GPS:48°14'64.175"N, 17°16'29.101"E

Na stiahnutie

© 2017 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktcenter

Contactcenter
Kontakt