Mať plány je dobré, ale ešte lepšie je ich bezpečne uskutočniť…

Chcete si urobiť predstavu o ekonomickej situácii Vášho obchodného partnera?

Chcete zvýšit kreditné limity Vašich odberateľov?

Zvažujete, či s ponukou osloviť neznámu spoločnosť?

Pokiaľ áno, využite naše hospodárske informácie. V rozsahu a jazyku, aký si vyberiete, Vám dodáme komplexné a aktuálne údaje o spoločnosti, vrátane účtovných výkazov, finančných ukazovateľov, hodnotenia a medzinárodného skóringu. Všetky údaje budete mať k dispozícii online a to nielen o slovenských firmách, ale aj o firmách z ostatných krajín Európy.

 • Hospodárske informácie

  Analýzu trhového potenciálu alebo solventnosť firmy posúdite ľahko a rýchlo niektorým z našich online produktov: e-Premium, e-Report, e-Compact, e-Score alebo e-Check. Produkty Creditreform uspokoja všetky Vaše požiadavky. Podľa výšky hodnoty obchodného prípadu a počtu odberateľov si vyberiete typ produktu tak, aby Vaše nákladové zaťaženie bolo minimálne.

  • Všetky informácie v dodanom reporte osobne preverujeme v spoločnosti.
  • Celý nasledujúci rok Vám dodanú firmu strážime a pokiaľ sa objaví nová negatívna skutočnosť, pošleme Vám automaticky - bez vyžiadania doplňujúcu informáciu.
  • Štruktúra hospodárskych informácií je rovnaká vo všetkých krajinách skupiny Creditreform.

  Viac...

 • Index bonity Creditreform

  Index bonity je výsledkom komplexného posúdenia ekonomickej situácie spoločnosti. Objektívne informuje o miere rizika spolupráce s vybranou spoločnosťou a o miere pravdepodobnosti nezaplatenia Vašich faktúr. Hodnoty indexu bonity sa pohybujú medzi 100 až 600 bodmi. Čím vyššia je hodnota indexu bonity, tým vyššie je riziko obchodu a úpadku zákazníka.

  Po komplexnom preverení firmy stanovíme pre každú hodnotenú spoločnosť úverový limit v eurách. Jedná sa o odporúčanie maximálne prípustnej hranice krátkodobého financovania firmy.

  Viac...

© 2017 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktcenter

Contactcenter
Kontakt