Creditreform, s.r.o.

Kladnianska 34
SK-821 05 Bratislava
Tel.:    +421 2 4363 6841
Fax:    +421 2 4363 6984

info@creditreform.sk

http://www.creditreform.sk

GPS:48°14'64.175"N, 17°16'29.101"E

Registračné údaje

Okresný súd Bratislava I, vložka číslo: 40121/B
IČO: 31369561, IČ pre DPH: SK 2020315880
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a.s., č.ú.: 4000 397 608 / 3100

Právne upozornenie

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na webových stránkach sú pravdivé a uvedené podľa skutočnosti. Creditreform nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené využitím týchto informácií.

Odkazy

Pri odkazovaných externých stránkach sa jedná výlučne o cudzí obsah. Creditreform, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsahy odkazovaných stránok.

Copyright

© Copyright Verband der Vereine Creditreform e.V. a Creditreform, s.r.o., Bratislava, 2013. Všetky práva sú vyhradené. Texty, obrázky a grafiky ako aj stvárnenie a štruktúra webových stránok Creditreform, s.r.o. podliehajú ochrane autorských práv a ďalších platných zákonov. Reprodukcia je možná len s výslovným súhlasom Creditreform, s.r.o., Slovenská republika.

© 2017 Federation of Creditreform Associations

Kontakt

kontaktcenter

Contactcenter
Kontakt